Свети великомъченик Теодор Тирон

Тодорова Събота ╫ Сказание за чудото на Свети великомъченик Теодор
Тодорова Събота ╫ Сказание за чудото на Свети великомъченик Теодор