свободнните хора

Зрелостта да казваш „да“ и въпреки това да оставаш свободен ♥ ОШО
Зрелостта да казваш „да“ и въпреки това да оставаш свободен ♥ ОШО