Сьорен КИРКЕГОР

Ти си винаги същият, същият всемогъщ Бог, Който изпитва духа на човеците в битка ~ Молитвите на КИРКЕГОР
Ти си винаги същият, същият всемогъщ Бог, Който изпитва духа на човеците в битка ~ Молитвите на КИРКЕГОР