Телец - тълкуванието на Ваклуш ТОЛЕВ

ТЕЛЕЦЪТ ~ Патриархален и амбициозен, любовта и наслаждението му са основно битие
ТЕЛЕЦЪТ ~ Патриархален и амбициозен, любовта и наслаждението му са основно битие