цитати от филми

Яснотата - това е едно от състоянията на пълна мъгла | 17 мига от пролетта
Яснотата - това е едно от състоянията на пълна мъгла | 17 мига от пролетта