(Glenn Close and John Malkovich in Dangerous Liaisons directed by Stephen Frears, 1988)

Кой не би потръпнал, като си представи до какви злини е в състояние да ни доведе една-единствена опасна връзка?

И колко нещастия биха могли да се избягнат, ако обмисляме по-сериозно всичко!

Коя жена не би избягала още при първото предложение на съблазнителя?

Коя майка би могла да не потръпне, ако дъщеря й не споделя с нея мислите си, а с другиго?

Но тези закъснели мисли ни идват наум едва когато всичко е свършило; така една от най-важните, най-общите истини остава задушена, без да намери приложение във вихрушката на нашите безразсъдни нрави.

Сега разбирам, че с разума си не само не можем винаги да предотвратим нещастията, но не сме в състояние и да се утешим”.

Г-жа дьо Воланж, „Опасни връзки”, по романа на Шодерло дьо Лакло

Glenn Close in Dangerous Liaisons directed by Stephen Frears, 1988

Uma Thurman, John Malkovich and Glenn Close in Dangerous Liaisons directed by Stephen Frears, 1988

Снимки: theredlist.com