Цицерон

Трябва да обичаш, след като си преценил, а не да преценяваш, след като си заобичал ♥ ЦИЦЕРОН
Трябва да обичаш, след като си преценил, а не да преценяваш, след като си заобичал ♥ ЦИЦЕРОН