ТУКИДИД

Само взаимният страх прави съюза надежден | ТУКИДИД
Само взаимният страх прави съюза надежден | ТУКИДИД