ТУКИДИД

Най-важни за военния успех са благоразумието и пълната хазна ~ ТУКИДИД
Най-важни за военния успех са благоразумието и пълната хазна ~ ТУКИДИД