Твоето его е врагът

Егото е нездравословната вяра в соб­ствената ни значимост ~ Райън ХОЛИДЕЙ
Егото е нездравословната вяра в соб­ствената ни значимост ~ Райън ХОЛИДЕЙ