Учителско дело

Народ, който не държи на земята си, на националната си самоличност, на държавата си, е обречен ♥ ХАЙТОВ
Народ, който не държи на земята си, на националната си самоличност, на държавата си, е обречен ♥ ХАЙТОВ