умствена нагласа

Бедността е умствено заболяване
Бедността е умствено заболяване