успехите в живота

Често съдбата ви спасява от по-големи нещастия, като ви устройва някои малки неприятности
Често съдбата ви спасява от по-големи нещастия, като ви устройва някои малки неприятности