„Всички събития във вашия живот в една или друга степен са били предизвикани от самите вас.“

Александър Свияш е писател, психолог, създател на уникална методика за взаимодействие на човека с околния свят, автор на повече от десет бестселъри, издадени в Русия и чужбина, разпространението на които вече надвишава 5 милиона. 

Свияш вярва, че успехът е възможен само тогава, когато човек става сценарист на собствения си живот, а не изпълнител, на написана от съдбата си роля.

Животът не може да бъде нито справедлив, нито несправедлив, понеже в него има причини и следствия.

Ако във вашия живот нещо не се получава - не се суетете! Може да ви се струва, че нещастията и несполуките постоянно ви преследват, но в действителност нещата да стоят съвсем иначе. 

Възможно е днес събитията да се случват по такъв неблагоприятен за вас начин само, за да можете да се научите да ги преодолявате, да намирате изход от тях и това умение по-нататък да ви позволи да стигнете до успеха. 

Възможно е желанията ви да превишават вашия реален потенциал и затова да не успеете да ги реализирате в обозримото бъдеще. Например, искате да станете президент на фирма, но сте много стеснителен и не обичате парите. Подобни желания често са неосъществими без използване на специална тренировка и именно подсъзнанието ще ви помогне да оцените реално себе си и да изберете цели, които са достижими в настоящия момент. Затова просто се доверете на своята съдба, приемайте с благодарност всичко, което става с вас, и въобще не задържайте и себе си обида в случай на неблагоприятно (от ваша гледна точка) развитие на нещата.

Често съдбата ви спасява от по-големи нещастия, като ви устройва някои малки неприятности. А ние, с присъщия ни егоизъм, мислим, че сме най-нещастните хора на света. Ще поясним тази мисъл с пример. 

Например, откраднали са ви колата и вие дори нямате надежда да си купите нова при днешните цени - ето защо приемате това събитие като най-голямото нещастие във вашия живот. А в действителност тъкмо кражбата ви е спасила живота или здравето в недалечно бъдеще. Не е изключено е тази кола да ви е заплашвала катастрофа, при която сте можели да загинете. Сега, когато вече нямате кола, вашият живот не е застрашен от скорошна гибел по пътищата.

Това е един много повърхностен пример. В действителност взаимовръзките между събитията в нашия живот са толкова сложни, че ние обикновено дори не ги подозираме. 

Остава ни само едно - да се доверим напълно на това, което става с нас и във всяко събитие да се стараем да виждаме знак на доброжелателно отношение към личната ни съдба, като й бъдем благодарни при всички житейски ситуации. Това означава да живеем според пословицата: „Каквото ни е дал Господ - все е на добро“.

Ако чувствате, че събитията се случват съвсем не така, както би ви се искало, както вие сте планирали и надявали, постарайте се да приемете, че така е трябвало да се случи.

Ако главата ви е пълна със страхове и съмнения, можете да бъдете сигурни, че това, от което се страхувате, ще се случи. При това, ако вие сте измислили десет варианта на негативно развитие на събитията, ще се реализира единадесети вариант, който съвсем не сте очаквали. А по друг начин не би могло и да бъде, защото вие със своите страхове и съмнения сте привлекли към себе си неблагоприятно подреждане на обстоятелствата. 

За да пристъпите към непосредствено формиране на събитията, е нужно да постигнете състояние на вътрешен покой. Затова е необходимо да се изяснят причините за вътрешното безпокойство, страховете и преживяванията.

 За да си изясните причините за вътрешното си безпокойство, е необходимо да влезете в контакт със своето подсъзнание и да получите от него отговор на интересуващите ви въпроси.

Проблемът за правилния избор на Жизнени цели стои много остро пред голяма част от хората, като изключение правят само тези, които са фанатично предани на едно дело, или тези, които не мислят за нищо. 

В нашия живот има твърде много съблазни и ни се иска и го изживеем така, че нищо да не мине покрай нас. В резултат на това животът на повечето от нас прилича на бягане във всички посоки. 

Едновременно ни се иска да получаваме повече пари, да се занимаваме с интересна работа, да постигнем успехи в спорта, да се ползваме с успех сред момичетата (момчетата), да имаме голям апартамент и вила извън града, да плуваме на собствена яхта през океана и др. В резултат на това за реализиране на всяка една от тези цели остава съвсем малко време и сили, ето защо накрая повечето хора получават съвсем скромни резултати. 

Но това може да се случи, само ако изберете действително ВАЖНИ за вас цели, а не такива, които са оформени под влияние на мнението на околните, средствата за масова информация, желанието „да бъдем като всички“ (например омъжени) и т.н. 

При избора на жизнени цели е необходимо да се стараете да избягвате типовите грешки. Една от тези грешки - НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ на целите. 

Втората типична грешка е поставянето на НЕРЕАЛНИ цели. Например вие може да искате да станете президент на страната. Но ако сте изкарали образованието си до девети клас и панически се страхувате да се изказвате пред голяма аудитория, такава цел е просто нереална и не бихте могли да я постигнете с помощта на каквато и да е методика.

По принцип хората постоянно си оказват влияние един върху друг, даже и без да се замислят за това, какъв безпорядък внасят техните постъпки в плановия живот на обитателите на „тънките планове“. 

Ако някой човек много ви досажда и вие мечтаете той да изчезне някъде по-далече, в никакъв случай не пожелавайте събитие, в което той се разболява или попада в катастрофа, загива и др. Вие не сте запознати с нивото на защита на този човек и ако това ниво е по-голямо от вашето, тези желания ще се върнат към вас като бумеранг, който ще ви удари така силно, както би го направило и оръжието на австралийските аборигени.

По-добре си представете, че този толкова нелюбим за вас човек го повишават в работата и той отива на друго работно място. Или, че получава наследство и заминава за Америка. Или нещо такова, но само хубаво. Достоен ли е този човек за подобно развитие на събитията - решението не е ваше.

За да въздействате на друг човек, най-добре формирайте такова събитие, при което той да е принуден да постъпи именно по нужния ви начин. При това вие останете настрана - всичко трябва да се случи като че ли от само себе си.

Причината за липсата на „късмет“ в работата и в личния живот при повечето хора се корени в неумението да се съсредоточават върху един предмет или събитие.

Всички ваши действия, особено успешните, предизвикват противодействие от страна на неприятелски настроените към вас сили.

Вие сами можете да предизвикате негативно развитие на събитията, ако високо и утвърдително разказвате на други хора за своите успехи. Тогава можете да предизвикате у тях отрицателни по отношение на вас мисли.

Като универсален метод за защита от всички негативни въздействия от страна на други хора, може да служи вашето поведение - старайте се да не предизвиквате негативни чувства към себе си .

Ако при вас е постъпила нова информация или предложение за извършване на някакви действия, не се старайте веднага да оцените това на основата на своя опит и знания. Пробвайте да предприемете някакви крачки за реализиране на това предложение и вече според развоя на събитието вземете решение - струва ли си да вървите по този път или не.

Бог няма други ръце, освен твоите!

Александър Свияш , „Как да формираме събитията в своя живот чрез позитивно мислене“, изд. Здраве и щастие
Снимка: YouTube