в. „Стършел“

Ние сме ненастрадали се, ненаробували се, ненацарували се, недокръстени ♥ Борис ДИМОВСКИ
Ние сме ненастрадали се, ненаробували се, ненацарували се, недокръстени ♥ Борис ДИМОВСКИ