Василий РОЗАНОВ

Тялото е начало на духа. А духът е ароматът на тялото ♥ Василий РОЗАНОВ
Тялото е начало на духа. А духът е ароматът на тялото ♥ Василий РОЗАНОВ