Вяра в себе си

Да уважаваш себе си означава да вярваш в това, което си ♥ Стефани ВЕРМЮЛИН
Да уважаваш себе си означава да вярваш в това, което си ♥ Стефани ВЕРМЮЛИН