Йордан РАДИЧКОВ

Казват, че човечеството било единно! Каква единност, господи!... ♥ Йордан РАДИЧКОВ
Казват, че човечеството било единно! Каква единност, господи!... ♥ Йордан РАДИЧКОВ