За гнева - с мъдрост

Една от радостите е да имаш на какво да се надяваш ♥ Луций Аней СЕНЕКА
Една от радостите е да имаш на какво да се надяваш ♥ Луций Аней СЕНЕКА