За милосърдието

Най-голямото зло е липсата на любов и милосърдие ♥ Майка ТЕРЕЗА
Най-голямото зло е липсата на любов и милосърдие ♥ Майка ТЕРЕЗА