Ако бях светица, аз със сигурност щях да бъда светица на „тъмнината”. Постоянно щях да отсъствам от небето, за да давам светлина на онези, които живеят в мрака на земята.

Всички трябва да живеем красиво живота си – Исус е с нас и ни обича.

Любовта е плод, който съзрява във всички сезони и е достъпен за всяка ръка. Всеки може да си набере и няма ограничения колко. Всеки може да постигне тази любов чрез размишления, молитва и саможертва.

Молитвата разширява сърцето, докато стане достатъчно голямо, за да побере най-големия дар на Бога – самия Него. Моли и търси, и сърцето ти ще порасне достатъчно, за да Го приеме и задържи.

Бог е приятел на тишината. Вижте как природата – дърветата, цветята, тревата – расте безшумно. Вижте как звездите, луната и слънцето се движат мълчаливо. Тишината ни е необходима, за да се докосваме до душите. Най-важното е не какво казваме ние, а какво Бог казва и учи чрез нас.

Оставете Божията милост да работи чрез вашите души, като приемете това, което той ви дава и му давате онова, което иска да вземе. Истинската святост идва, когато изпълняваме Божията воля с усмивка.

Радостта е молитва. Радостта е сила. Радостта е любов. Радостта е мрежа от любов, с която можеш да уловиш душите. Бог обича онези, които раздават с радост. Най-добрият начин да покажем благодарността си към Него и към хората, е да приемаме всичко с радост. Радостното сърце е естественият резултат от изпълващата го любов.

Бъдете добри и милостиви. Не допускайте никой, който е дошъл при вас, да си тръгне по-малко добър и щастлив, отколкото е бил. Бъдете живото олицетворение на Божията доброта – доброта в лицето ви, доброта в очите ви, доброта в усмивката ви, доброта в топлия ви поздрав.

Най-тежката болест в наши дни не е проказата или туберкулозата, а чувството, че си нежелан, лишен от грижи, изоставен от всички. Най-голямото зло е липсата на любов и милосърдие, ужасното безразличие към ближния, който живее на улицата, експлоатиран, изпаднал, боден и болен.

Избрано от книгата: „Нещо красиво за Бог. Майка Тереза от Калкута”, Малкълм Мъгъридж, ИК Жануа 98
Снимки: crossroadsinitiative.com, documentarytube.com