за морала

Християнинът се стреми към доброто, а става жертва на злото ~ Карл ЮНГ
Християнинът се стреми към доброто, а става жертва на злото ~ Карл ЮНГ