Луций Аней СЕНЕКА

Original seneca za kratkostta na zhivota 01
Най-големите блага носят тревоги, към най-големият късмет трябва да изпитваме най-голямо недоверие