тълкуване на сънища

Original %d1%81%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b0 %d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b8%cc%86 %d0%a0%d0%95%d0%9c%d0%98%d0%97%d0%9e%d0%92 01
Сънищата имат форма, цвят, звук и ухание ♥ Алексей РЕМИЗОВ