цитати за живота

Original %d0%a2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%83%d1%88 %d0%94%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b0 %d0%9c%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87 01
Човек може да обича само когато уважава ~ Тадеуш ДОЛЕНГА-МОСТОВИЧ