Александър БЕЛЯЕВ

Бедата не е в това, че човек е произлязъл от животното, а в това, че не е престанал да бъде животно ♥ Александър БЕЛЯЕВ
Бедата не е в това, че човек е произлязъл от животното, а в това, че не е престанал да бъде животно ♥ Александър БЕЛЯЕВ