Аменхотеп и Нефертити

♥ Коя е жената, която завладява сърцето на мъжа, заставя го да я люби и царува в сърцето му?
♥ Коя е жената, която завладява сърцето на мъжа, заставя го да я люби и царува в сърцето му?