Аменхотеп и Нефертити

Лошият син е упрек за своя баща, а онзи, който постъпва правилно - чест за белите му коси
Лошият син е упрек за своя баща, а онзи, който постъпва правилно - чест за белите му коси