„Нейната гръд е жилище на добротата и затова тя не подозира злото у другите.“

Из трактата на прочутия египетски фараон Аменхотеп IV, избрал за своя любима съпруга надарената с мъдрост и красота Нефертити, дарила го с шест дъщери. 

(Фараонът Аменхотеп IV, Нефертити и три от дъщерите им, огрени от Бога на слънцето)

Жената

Внимавай, прекрасна дъще на любовта, в наставленията на благоразумието и да проникнат заповедите на Истината дълбоко в сърцето ти, тогава обаянието на твоя ум ще засили блясъка върху изяществото на твоя образ и твоята красота, подобна на роза, ще запази своята прелест, когато увехне нейният цвят. 

В пролетта на твоята младост, в зората на твоите дни, когато очите на мъжете с възторг се обръщат към теб и природата шепне в ушите ти значението на тези погледи, слушай с предпазливост техните съблазнителни думи; пази добре сърцето си, не слушай техните нежни уверения.

Помни, че ти се явяваш разумна другарка на мъжа, а не робиня на неговите страсти. Целта на живота ти не е просто да угаждаш на развратните му желания, а да му съдействаш в труда на живота, да го успокояваш с любов и да заместваш неговата грижа с ласка.

Коя е тя, която завладява сърцето на мъжа, заставя го да я люби и царува в сърцето му?

Ето тя иде в девствена хубост, с невинност в ума си и скромност на бузите си.

Ръката й търси работа и няма в нея стремеж към безцелно скитане.

Облечена спретнато, тя е възпитана във въздържание; смирение и кротост, като венец на славата, окръжават главата й.

На езика й пребивава музиката, сладостта на мед тече от устата й.

Скромността е във всички нейни думи; в нейните отговори - мекота и правда.

Покорност и послушание са уроците в нейния живот, мир и щастие са нейната награда.

Пред стъпките й върви благоразумието, а добродетелта я съпровожда.

Очите й говорят за нежност и любов, но благоразумието царува над главата й.

Езикът на неприличния е безгласен в нейно присъствие; благоговейният страх пред добродетелта й го държи в безмълвие.

Когато злоезичието действа и мълвата за съседа ходи от уста на уста, пръстът на мълчанието стои на устните й, ако милосърдието и добротата не отворят устата й.

Нейната гръд е жилище на добротата и затова тя не подозира злото у другите.

Щастлив ще бъде човекът, който я вземе за жена, щастливо е детето, което ще я нарече майка.

Тя управлява в къщата, - и в къщата има мир; тя управлява с благоразумие и на нея се подчиняват.

Тя става в зори, обмисля своята работа и определя всекиму надлежното занятие.

Нейната грижа за семейството е единствена нейна радост и само за него тя полага всичките си старания. Изящество, умереност и угодност пребивават в нейния дом.

Разумността на нейното ръководство е чест за нейния съпруг и той слуша похвалите за нея със скрита радост.

С мъдрост развива тя умовете на децата си и ги възпитава с примера на собствената си доброта.

Словото на нейната уста е закон за тяхната младост; движението на погледа й ръководи тяхното послушание.

Тя говори и нейните слуги тичат, тя посочва, и работата е свършена, защото законът на любовта е в сърцата им, и нейната доброта прибавя криле на нозете им.

Когато преуспява, тя не се хвали, а в нещастие тя лекува раните на съдбата с търпение.

Безпокойствата на нейния мъж се облекчават с нейните съвети и отслабват с нейните ласки; той й доверява сърцето си и получава покой.

Щастлив е човекът, който я е направил своя жена, щастливо е детето, което я нарича майка.

Из: „Теб аз дарувам“, Аменхотеп IV, изд. Логос
Изображения: A house altar showing Akhenaten, Nefertiti and three of their daughters. 18th dynasty, reign of Akhenaten, Egyptian Museum of Berlin, commons.wikimedia.org; Фараонът Аменхотеп IV, Нефертити и три от дъщерите им, огрени от Бога на слънцето