Напътствията на египетския фараон Аменхотеп IV от неговия трактат по етика и поведение „Теб аз дарувам”

Аменхотеп IV (1353 г. ~ 1336 г.пр.Хр.)

Бащата

Ти, който си родител, съобразявай се с важността на това, което ти е поверено; твой дълг е да поддържаш от тебе създадените същества.

От тебе зависи също и това: дали да бъде детето от твоята плът благословение или проклятие за тебе самия, полезен или недостоен член на обществото.

Подготвяй го от рано с наставления и го убеждавай с правилата на истината.

Наблюдавай промените в неговите наклонности, затвърди го вярно в дните на юношеството и не допускай лоши привички да се затвърдят с годините.

Тогава ще се въздигне той, като кедър в планината и върхът му ще бъде видян над дърветата в гората.

Лошият син е упрек за своя баща, а онзи, който постъпва правилно, е чест за белите му коси.

Почвата е твоя собствена, затова не я оставяй без грижи, защото семето, което посееш, пак ти ще пожънеш.

Учи го на послушание и той ще те благославя; учи го на скромност и той не ще има причини да се срамува.

Учи го на благодарност и той ще получи полза; учи го на милосърдие и той ще спечели любов.

Учи го на въздържаност и той ще има здраве; учи го на благоразумие и щастлива съдба ще го съпътства.

Учи го на справедливост и той ще бъде почитан от всички; учи го на искреност и собственото му сърце не ще го упрекне никога.

Учи го на прилежание и ще се увеличи богатството му; учи го на благотворителност и умът му ще се издигне.

Учи го на наука и живота му ще бъде полезен; учи го на религия и смъртта му ще бъде щастлива.

(Аменхотеп и Нефертити)

Синът

По Господните творения човек да се научи на мъдрост и да приложи той към себе си указания, които те дават.

Иди в пустинята, сине мой, наблюдавай там младия щъркел и позволи на неговите деяния да говорят на сърцето ти: той носи на младите си криле своя престарял баща,  той го нагласява спокойно и в безопасност, той го снабдява с храна. 

Любовта на детето към родителите е по-сладка от ароматичните кадения на Персия, които се принасят на слънцето; дори са много по-благовонни от ароматите на аравийските цветя, що носи западният зефир.

Бъди следователно признателен на баща си, тъй като той ти е дал живота; и на твоята майка, тъй като тя те е носила.

Слушай думите на неговите уста, защото те се говорят за твое благо; внимавай на неговите увещания, защото те произлизат от любов.

Той е следил за твоето благополучие; той се е трудил, за да живееш ти в доволство, затова отнасяй се с уважение към възрастта му и не допускай непочтително отношение към белите му коси.

Не забравяй нито своята безпомощност в детинството, нито развитието на твоето юношество и бъди снизходителен към слабостите на твоите престарели родители; помогни им и ги поддържай в залеза на живота им.

И тогава в мир ще занесат те белите си глави долу към гроба; и твоите собствени деца, от уважение към твоя пример, ще отплатят за твоята синовна любов с тяхната обич.

(Аменхотеп и Нефертити, които държат три от дъщерите си, около 1340 г.)

Из: „Теб аз дарувам“, Аменхотеп IV, изд. Логос
Изображения: Wikipedia