От 2004 година насам Гари Ховей изработва уникални скулптури от стоманени вилици, лъжици и ножове. Неговите любими теми са животните: чапли, мечки, риби, елени и други.

През 1978 г. Гари вижда скулптура, изработена от брони на автомобили. Близо двадесет и пет години по-късно, той решава да опита нещо подобно с лъжици и други прибори за хранене. Резултатът се оказва повече от впечатляващ.

GaryHovey0GaryHovey00GaryHovey01GaryHovey02GaryHovey03GaryHovey04GaryHovey05GaryHovey06GaryHovey07GaryHovey08GaryHovey09GaryHovey10GaryHovey12GaryHovey13GaryHovey14GaryHovey15GaryHovey16GaryHovey18