Артур Шопенхауер

Колкото повече се сближаваме, толкова повече се нараняваме ♥ Артур ШОПЕНХАУЕР за хората и таралежите
Колкото повече се сближаваме, толкова повече се нараняваме ♥ Артур ШОПЕНХАУЕР за хората и таралежите