български историци

В тази духовна атмосфера и политически климат не може да се появи завършен политик ♥ Николай ГЕНЧЕВ
В тази духовна атмосфера и политически климат не може да се появи завършен политик ♥ Николай ГЕНЧЕВ