български поверия

♥ Ако Коледа е в неделя, зимата ще е мека, войниците ще се радват, управниците ще бъдат развенчани
♥ Ако Коледа е в неделя, зимата ще е мека, войниците ще се радват, управниците ще бъдат развенчани