Лястовицата ♥ Посредник между хората и Бога


(Swallow by Linda Apple)

В християнската символика онези, които се обръщат с молитвена просба към Бога, се уподобяват на лястовички, които са винаги гладни и страдащи. 
Младата лястовичка е символ на жаждата за духовна храна. 

Лястовичката е предвестник на доброто, щастието, началото, което обаче не идва само́ при нас. Тя е извор на надеждата, възраждането, утрото, пролетта, изгрева на слънцето.

Лястовичката, прелитаща зад морета и океани се свързва с другия свят, със смъртта - тя тъче тънката нишка между началото и края, далечното чуждо море и близката родна земя. Затова когато лястовичка влезе през прозореца, тя напомня за смъртта. Символ на тленното, преходното в живота, крехко щастието. В поезията често тя е забравената дума, неизреченото слово. 

(Swallow by Bev Lewis)

Във всички култури лястовичката е символ на пролетта и възраждането. Според вярванията, тя олицетворява силите на доброто и е посредник между хората и Бога. Ако лястовичка е свила гнездо под покрива на твоя дом, това е знак за добри новини, може би за очаквана рожба.

  • В гръцко-римската традиция лястовичката е птицата на Афродита (Венера).

  • В Египет лястовичките са отдадени на Великата майка Изида. Те са вечните северни звезди, летящи над Реката на живота.

  • В Китай лястовичката означава дръзновение, опасност, вярност,

приближаващ успех, благоприятни промени.

  • В Япония лястовичката олицетворява както изневярата, така и привързаността към дома и майчината грижа. 

 (Swallow by Mark Proctor)

Картина (заглавна): Anna Brigitta

61893 Преглеждания