българските нрави

♥ Българският дядо Господ живее в българското сърце с всичките благи отечески наказания
♥ Българският дядо Господ живее в българското сърце с всичките благи отечески наказания