баща на съвременната икономика и на капитализма

Пороците на лекомислието са винаги гибелни за простия народ ~ Адам СМИТ
Пороците на лекомислието са винаги гибелни за простия народ ~ Адам СМИТ