близост

♥ Най-важната защита срещу травмата е закрилата в лицето на тези, които обичаме
♥ Най-важната защита срещу травмата е закрилата в лицето на тези, които обичаме