„Жената и мъжът в хармоничния брак са като окото и ръката. За всеки мъж е създадена жена, която му приляга, и е единствената, която съществува за него, както в този, така и във всички възможни светове.“

(Youth Admired by Women, 1903, by Ferdinand Hodler)

За любовта

Бляновете в емоционалните отношения изчезват, щом се разминат духовните потребности на мъжа и жената по време и пространство. Това е често срещано явление. Не съжалявайте, че сте обичали, а не са ви отвърнали със същото, защото чрез вашата любов вие сте опознали по-добре сърцето си, обогатили сте мислите си, помогнали сте на обичания от вас човек. Когато обичате, помагате на Божественото у вас да се прояви, а колкото повече то нараства, толкова по-магнетични ставате, заради което и другите хора ще започнат да ви обичат.

Съществува физическа, умствена и духовна близост. Истинското привличане на душите се гради върху божествените връзки. Те са единствените трайни, неизменни и вечно усилващи се. За да укрепва брачният съюз, всеки партньор трябва да приема и уважава нуждата на другия от личен живот, независимост и сигурност.

Ако за партньор изберете човек, с когото имате сходство по ум и сърце, ще влезете във връзка с разумни същества от по-висока йерархия и обратно, ако липсва такава съвместимост, ще се свържете с по-нисша духовна среда. В приятелските отношения човек трябва да взима участие и външно, и вътрешно – с ума, със сърцето, с душата и духа си. Близкият ви може да страда от някаква болест или да го измъчва някакво съмнение, но щом го обичате, ще извадите болезнените тръни от плътта му и ще му покажете пътя, по който да върви, за да се извиси духовно. Усещали ли сте благоуханието, което излиза от отворените души? Отварянето на една душа означава, че същевременно и умът, и сърцето ú са открити за доброто. Велико нещо е да си свързан с една душа по вътрешно сродство. Когато я срещнете, тогава можете да мислите за женитба.

Три неща са нужни за възприемане на истината: да се облечете в дрехата на надеждата – т.е. в добродетелите на физическия свят; да се облечете в дрехата на вярата необходима за духовния свят, защото чрез вярата се обработват чувствата и се придобива дълбоко вътрешно прозрение. И най-после – да имате любов, за да осмислите живота си и да разрешите всички противоречия. Следователно, като имате вяра, надежда и любов, вие ще стигнете до истината и ще се освободите от това, което измъчва от дълго време мисълта ви. Всичките ви неволи и разочарования идват от липсата на любов. След като няма любов, не може да има вяра, надежда и истина. Противоречията помежду ви ще се засилят, ако озлоблението расте, а не обичта, и тогава неминуемо ще дойдат болестите и злините. Така че, ако не настъпи разведряване в отношенията, домашният климат ще стане противопоказен за вашето здраве и по-добре ще бъде да се разделите, тъй като кризата във взаимоотношенията ще става все по-дълбока.

Докато живее само за себе си, човек служи на злото. Който отговаря на лошото със същото, той следва пътя на падналите духове. Това не означава, че то е всесилно. Помнете, че злото отстъпва пред доброто. Като знаете това, не се борете с него, но поставете доброто на преден план – да го възпитава и укроти. Само обичта е в сила да унищожи действието на омразата.

Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили в положителни. Научете се да извисявате мислите си над битовото ежедневие. Опитайте се да се концентрирате и да подредите като в мозайка основните камъчета на собствената ви същност, за да постигнете по-високо равнище на познание и помъдряване.

Във всички еволюционни стадии вътрешният поглед на жената ще бъде по-бистър от този на мъжа. Мъжът обаче винаги ще бъде по-способен да извърши онова, което жената му подсказва, когато помежду си имат духовно сходство. Жената и мъжът в хармоничния брак са като окото и ръката. За всеки мъж е създадена жена, която му приляга, и е единствената, която съществува за него, както в този, така и във всички възможни светове. Когато те станат относително съвършени и разберат в дълбочина отношенията си, техният живот ще бъде едно вечно любовно опиянение.

Идеалният мъж за една жена е единственото същество във Вселената, което притежава способността да превръща в дело това, което тя вижда. Космично правило е, че за любовта между две души никой не трябва да узнае, защото разкриването ú винаги ще предизвиква пред тях пречки за преодоляване.

Из: „Пробуждане на душата“, Мария Майсторова, изд. Виделина - Варна, 2002 г.
Картина: Youth Admired by Women (1903) by Ferdinand Hodler