Братя КАРАМАЗОВИ

Тайната на битието човешко не е в това, само да се живее, а в това, за какво да се живее ♥ ДОСТОЕВСКИ
Тайната на битието човешко не е в това, само да се живее, а в това, за какво да се живее ♥ ДОСТОЕВСКИ