човешки вазимоотношения

Жалки сме ние хората, безсърдечни, малки, нищожни ♥ КАЗАНДЗАКИС
Жалки сме ние хората, безсърдечни, малки, нищожни ♥ КАЗАНДЗАКИС