човешки вазимоотношения

Човешкото сърце не може да се изправи другояче освен чрез страдания ♥ Петър ДЪНОВ
Човешкото сърце не може да се изправи другояче освен чрез страдания ♥ Петър ДЪНОВ