„Не може да изправите човешкото сърце без страдания и не можете да изправите човешкия ум без наказание.“

Разумните отношения

Из беседа на Учителя от 24 октомври 1934 г., София

За да се изправи човешкото сърце и да дойде до нормалното състояние, трябва да страда. А чрез наказание се изправя човешкият ум. Не може да изправите човешкото сърце без страдания и не можете да изправите човешкия ум без наказание. Наказанието влезе в живота за поука. И казва Писанието, че когото  Бог обича, наказва го. Мъжете ги наказват, а жените страдат, за да изправят сърцето си. И мъжете Бог ги наказва чрез войните. А раждането на децата и тяхното умиране носят страданията на жените, които служат за изправление на тяхното сърце.  

Като говоря така, аз не обвинявам вас, аз говоря за цялото човечество, а вие сте част от него. Аз изяснявам един закон, който действа в света. Не трябва да считате, че вие сте виновни. Никаква вина нямате вие, но носите последствията от едно колективно нарушение на природните закони от страна на човечеството. За всички ви сега е необходимо онова вътрешно организиране на силите, за да вървите в правия път на живота и да придобиете най-добрите условия, които са ви необходими. Но преди да дойдете до благоприятните условия на живота, всеки  човек има да разреши една много важна задача. И от разрешението на тази задача зависи неговото бъдеще. Тя се състои в това, всеки да дойде до съзнанието, че е проводник на Божествената Любов и че всеки е касиер и пазител на Божиите блага, които трябва да бъдат блага на всички негови братя. Това е доброто, което всеки трябва да прояви. А доброто е онази организираща сила вътре в нашата душа. И когато доброто работи вътре в човека, тогаз у него се ражда подтикът да обича хората. Любовта е силата, която организира нещата. 

Днес живеем в една епоха, когато всички хора се оплакват. Тези, които  се оплакват, че нямат деца, нека си вземат едно чуждо дете и да го възпитават. Онзи,  който се оплаква като Адама, че няма жена, трябва да знае как да си избере жената другарка. Защото жената е сърцето на човека. И когато някой иска да се жени, трябва да знае, че жената е едно сърце, което трябва да съответствува на пулса на неговото битие, че, като го тури в себе си, да е в хармония с неговия ум.  Ако сърцето на една жена не пулсира в хармония с неговия ум, тя не е за този мъж и той не е за нея. Докато Бог не създаде Ева, Адам нямаше духовно сърце. Като я видя Адам, затупка сърцето му и тогава му просветна рая и той започна да мисли. Той беше пред прага на пробуждане на самосъзнанието.

Какъв трябва да бъде вашият идеал в това отношение? 

Ако вие обичате една жена, за кого трябва да я обичате? Тази жена я създаде природата и обичайте природата повече от жена си. Ако кажете, че Бог я създал, обичайте Бога повече от жената. На жената казвам: Обичай Бога и Природата повече от мъжа -  защото той е творение на природата. Това е великото разрешение на въпроса. 

Обичай Онзи, Който е направил жената, повече от жената. Обичай причината повече от следствието. Обичай Твореца повече от онова, което е произлязло от Него. 

Изправете погрешките си и ще се изправи и животът ви.

От: „Разумните отношения“, Петър Дънов, (Беседи, отпечатани със съкращения във в. „Братство“(1934-1935)), Изд. „Алфа дар“, 2002 г.
Снимки: petardanov.com