Д-р Хасай АЛИЕВ

Ако човек не умее да управлява себе си, започват да го управляват другите | Хасай АЛИЕВ
Ако човек не умее да управлява себе си, започват да го управляват другите | Хасай АЛИЕВ