Лекарят-психотерапевт Хасай Алиев е създател на управляемото саморегулиране. С негова помощ човек може самостоятелно да се избави от различни състояния – на главоболие, нервно напрежение, пълноценно да си почине и възстанови силите си, да придобие навици за бързо четене, изучаване на чужди езици и др. Неговата книга „Ключ към себе си” разкрива същността на този метод и как да се научим да управляваме своя организъм. 

Как от една нетворческа личност може да се създаде творец

Ще споделя за един опит, имащ за цел развитието на идеята, която някога ми разкри приятелят ми Ной – необикновен човек, физик, с прекрасна интуиция и неизтощима енергия. Според неговата теория в нашия свят, Вселената, има само един обект, който  съдържа в себе си едновременно две диаметрално противоположни структурни качества. Това е човекът.  

В мозъка на човек, смята Ной, могат да взаимодействат едновременно два полюса – „+” и „-”. И ако у някой се осъществи пълноценно и равноправно сътрудничество между тези два полюса, според Ной този човек престава да бъде обект на нашата Вселена (тъй като това не е присъщо и не съответства на законите й) и се превръща в Творец на Новото битие. Той създава своя Вселена – по свое творческо решение, при което човешката воля става източник на Новите закони на Същността. 

В нашия свят човек е или повече художник, или аналитик, той като единият полюс винаги подчинява на себе си другия. 

Аналитичното мислене разбива цялото на части, то е обективно. Образното (художественото) мислене ни дава възможност да възприемем цялостно същността. Това възприятие е субективно. 

Тази теория възприема като основна задача, като цел в развитието на човека хармоничното единство между синтеза и анализа, при което процесът на анализиране не разрушава цялото, а съдейства за неговото обективно движение. От тази гледна точка качественият момент на творческото постигане на истината настъпва тогава, когато структурите на синтеза и анализа в отделния човек достигат равнището на хармонично съгласуване. 

Постига се вдъхновение. Енергия. Вътрешна свобода. 

Такава творческа същност човек получава по природа и ако я няма, не е възможно тя да бъде създадена чрез каквито й да било тренировки. С тяхна помощ може само по-пълно да реализира даденият му от природата потенциал.

Ной ми откри великата тайна как от една нетворческа личност може да се създаде творец. Разбира се, това е само хипотеза. Но съгласете се, че и в най-безумните на пръв поглед хипотези се съдържа зрънце истина. Идеята на Ной е следната – в главата на художника може да се развие полюс на аналитик и обратното. За развитието на противоположния знак хората трябва да общуват със себеподобни, т.е. с хора на същия знак – художник с художник, аналитик с аналитик. В живота това рядко се случва – еднаквите се отблъскват. В земното битие винаги по-добре си взаимодействат хора с противоположни знаци. А само при прехода на качествено ново равнище се чувства необходимост от общуване със себеподобни. 

В трудното съвместяване на земните блага и творческия подвиг се състои цялата диалектика на развитието на човека, който, дори когато общува със себеподобни, се стреми инстинктивно към противоположни на себе си личности. 

Как да открием своя и противоположния знак?

Много просто, смятай Ной – само трябва да обърнем внимание как са поставени ръце при определена поза (т.н. поза „ключ”), кой палец ще се окаже отдолу. А начинът на поставяне на палеца, според него, е програмиран генетично в структурата на личността на всеки човек. При аналитика палецът на лявата ръка остава отдолу, при чувствените натури – на дясната. 

Откъде се взеха тези символи? Не мога да ви кажа, това е авторско право на Ной. Но главното според него е, че при аналитика първоначалният пусков импулс на мозъка възниква в едната му половина, а у противоположния - в другата. 

Да допуснем, че вие сте художник. Не сте в състояние да взаимодействате със себеподобни постоянно, тъй като по същество това е самота, взаимодействие със самия себе си и вие, за да оживеете, неволно започвате да работите над себе си, да се самоусъвършенствате. 

Няма да говоря повече за тази теория или хипотеза. Ако поиска, нека за нея разкаже нейния автор. Ще се огранича с това, че според мен въпреки формалното й сходство с някои окултни теории тази хипотеза е изключително интересна и перспективна. А окултната й окраска е свързана със символиката й, чиято простота би могла да оскърби не един научен сноб. Действително, как е възможно така „примитивно” да опитваме да решаваме най-сложните въпроси от свръх сложната система на човешката природа. 

От: „Ключ към себе си”, Хасай Алиев, изд. Хомо футурус
Снимка: ЦЕНТР КЛЮЧ ХАСАЯ АЛИЕВА