За реализацията на личността, споделено от психотерапевта Хасай Алиев - създател на управляемото саморегулиране

Попитали един мъдрец кое е най-голямото чудо на света.

Мъдрецът отговорил, че най-голямото чудо е скрито в най-простите неща - човек да яде, когато му се яде, и да спи, когато му се спи; да прави онова, което иска да прави. Тези истини изглеждат банални, но не и за посветените в тази най-сложна област на науката за човека. Посветените разбират колко сложно е да бъдеш самият себе си и да чуваш сигналите на собствената си природа. За онези, у които няма хармония, всичко е трудно, защото няма кой да им подсказва. И тогава се налага да разчитат на външни препоръки, да слушат чужди съвети.

Механизмът на реализиране на личността

Поразително е как хората преди хиляди години са могли да създадат такава съвършена теория като теорията за Ада и Рая и чак след това - космическите кораби.

Но всъщност е закономерно, защото разбирането на света преминава през самоосъзнаването. Дори ако това самоосъзнаване е неосъзнато.

Механизмът на реализиране на личността е свързан с включването на особеното състояние на комфорт, удоволствие, окриляне (нарича се още състояние на щастие), когато във вас се реализират генетичните еволюционни програми, когато се занимавате с дейността, която съответства на вашия талант и способности.

Раят и адът са вътре в нас - те са компасът на развитието.

Не може да се чувства действително реализирана личност жената, която не е изпитала щастието на майчинството, или актьорът, лишен от радостта на превъплъщението. Във върховите моменти на своето творчество и майката, възпитаваща детето си, и актьорът изпитват особено състояние на подем, на окриление. Това особено „райско" състояние има различни наименования, но е познато на всеки, който е потънал в работата си.

Във всекиго от нас се крият толкова много таланти и способности, че малцина успяват да ги реализират в настоящия си живот. И затова дори онези, които са намерили своето място под слънцето, също се чувстват понякога неудовлетворени, нереализирани.

Какво остава за хората, които така и не са могли да реализират дори една стотна от възможностите си и вечно се лутат в адския кръг на разочарованията и несбъднатите надежди. Когато няма реализация, страда не само душата, а и тялото. Липсва съответствие между тях, нарушена е целостта, защото тъкмо тази цялост е състоянието на полет, на реализация на нашите потенции. 

Адът представлява нарушение на целостта.

Понякога за удоволствие употребяват наркотици. Но главата ни трябва да се замайва само от успехите. Иначе развитието спира.

Какво да правим?

Можем да тръгнем от обратната страна. Да се научим да откриваме в себе си това състояние на цялостност, което се появява обикновено в моменти на реализация на личността, и възползвайки се от него, да сложим в ред своя вътрешен свят и чрез него - външния.

От „Ключът към саморегулирането”, Хасай Алиев (Техники за саморегулиране и постигане на пълна вътрешна хармония), изд. Хомо футурус
Снимка: Центр Ключ Хасая Алиева