Д-р Робърт Менделсон

♥ Храмът на Новата Медицина - това е домът, защото домът е крепост, защитаваща човека от нездрави явления
♥ Храмът на Новата Медицина - това е домът, защото домът е крепост, защитаваща човека от нездрави явления