За Старата медицина, превърнала се в безнравствена, идолопоклонническа религия и Новата медицина, която изисква от нас да вярваме в живота, а не в технологии, процедури, лекари и медикаменти, назаем от д-р Робърт Менделсон и „Признанията на един лекар-еретик“.

(Family Group, 1666-1668, by Rembrandt)

Новата Медицина

Да поемеш сам отговорността за здравето - своето и на своето семейство - означава да извършиш акт на политическа воля, тъй като Съвременната Медицина използва политическата власт, за да атакува правата на човека и на семейството. Самият акт на нашата преданост към семейството като единица на здравето и към обществото като обединение на семействата е политически. Политически е вече, защото противостои на представата за това, че единица на здравето и единица на обществото е отделният човек.

Нашата Нова Медицина се пресича с всички политически и идеологически линии и засяга най-важното в отношението на всеки човек към живота: „Колко дълго и колко добре ще живея?“ Новата Медицина използва също някои уловки от религията.

Старата Медицина се е превърнала в църква, защото неизбежно е имала работа със същите тези въпроси за живота и смъртта и за смисъла на живота, каквито имат и всички религии. Но тя прави това лошо, най-вече защото е построила своята теология на базата на нежизнеутвърждаващи неща. Тя стана безнравствена, идолопоклонническа религия. Тя подкопа доверието към другите религии, които - по-добре или по-зле - помагаха на хората по въпросите за живота и смъртта. Новата Медицина няма да повтори тази грешка. В тази книга аз с всички сили се старах да подкопая доверието към Църквата на Съвременната Медицина. Но аз не мога да правя това, без да предлагам алтернативи на Съвременната Медицина. Аз искам да изгоня от системата негодниците и да я запълня с нови хора, които ще изпълняват нови задачи.

Вярата е първото нещо, което е нужно на всяка религия и на вас ще ви се наложи да вярвате, за да практикувате Новата Медицина. Но няма да ви се наложи да вярвате в технологии, лекари, медикаменти или професионалисти.

Вие трябва да вярвате в живота. Искрено, ако искате с религиозно усърдие, уважавайки живота и обичайки го. Новата Медицина незабавно ще разобличи Съвременната Медицина. На Новата Медицина няма да й се наложи да се намесва в отношенията между човека и традиционната религия, която той изповядва, защото всички религии, които са оцелели до наше време, поддържат живота.

Новата Медицина няма безсмислени ритуали. Вие изпълнявате „предписания“ и извършвате обреди, правейки полезни процедури. Естествено, тази религия също има свещеници. Но Новият Лекар не е основен посредник между вярващия и предмета на вярата. Влиянието на лекаря е строго ограничено от човека, който сам отговаря за своето здраве. Присъствието на служителя е обусловено само от обстоятелството, че системата от ценности все още се нуждае от посредник, от такъв, който ще подкрепи човека в неговите търсения, от спасител, който ще помогне в трудна минута.

Никога не забравяйте, че целта на Новия Лекар е да излезе от играта, затова вашата зависимост от професионалистите трябва да намалява с всеки изминал ден. Трябва да се научите да се оправяте без лекари, защото лекарите не са оракули на вярата. Оракули на вярата, истински свещеници на религията на живота - това сте вие, вашето семейство, вашето обкръжение. От този съд изтичат факторите, определящи здравето - живот, любов и мъжество.

Вашето главно задължение е да се грижите за своето тяло и дух. Храненето е много важно, но смисълът не е просто в това да се заситите с хляб, вода, белтъци, целулоза и витамини. Трябва да се стараете да ядете чисти продукти и да пиете чиста вода. Трябва да установите всичко, което можете относно храната, която ще е най-добра за вас, защото вие сте това, което ядете. Има и други потребности, които трябва да удовлетворявате. Всъщност, всичко, което се среща в живота е също своего рода вид храна, физическа и духовна. И човек сам е отговорен за това ще бъде ли това здравословна храна или сухоежбина на бърза ръка, което и определя неговите успехи по пътя към здравето. Ако вие прекарвате много време пред телевизора, изгубвате се в измислен свят, който е жалко подобие на реалния живот, пропилявате напразно живота си - живота, през който трябва да храните себе си и тези, които са около вас. Избирайте своята храна. Постарайте се да опитате, да видите, да чуете, да подушите, да докоснете всичко, което ще направи вашия живот по-пълен.

Нашата Нова Медицина благославя делата също така, както и храната. Елементарно е - има неща, които хората трябва и които не трябва да правят заради самите себе си, заради своята биологична същност, заради своя живот. Освещаването на храната влияе на това, което попада в организма. Благославянето на постъпките управлява това, което човек прави със своето тяло и ум, със своите мускули и душа. Всички религии имат представа за призванието свише, но призванието от Бога обикновено се бронира за тези, които планират да станат служители на тази религия. Нашата Нова Медицина казва, че всеки трябва да си избира професията така, сякаш е призван от Бога, защото това наистина е така, всеки има призвание - всеки човек е призван да живее дълъг и щастлив живот.

Нашата Нова Медицина, също така, призовава хората да се събират заедно във важни моменти от живота - при раждане на деца, на сватби, годишнини, при боледуване на близки, на погребения. Тъй като промишленото развитие често е насочено към продуктивния труд, а не към личното здраве, то вие може да се окажете пред дилема, ако се опитате да посвещавате на тази работа толкова време, колкото се полага. И още, може да се окажете безработни или да ви се наложи да работите за себе си.

Новата Медицина изисква по-балансиран подход към кариерата. Градете живота си около своите лични цели и творческа дейност, отчитайки човешките възможности. Животът е по-важен от бясното преследване на успеха. Организирайте своето време и правете кариера така, че това да не ви пречи да участвате във важни и прекрасни житейски събития.

Храмът на Новата Медицина - това е домът, защото домът - това е крепост, защитаваща човека от нездрави явления като индустриализацията и Църквата на Съвременната Медицина. Ако, например, на човек му се наложи да напусне работа, защото тя е започнала да заплашва неговото здраве, то вкъщи той ще намери семейство, което ще го подкрепи, докато не бъде намерен нов източник на доходи. Това може да прозвучи странно за тези, които са  „подкупени" от представите на индустриалното общество за това, че семейството е бреме, а не ценност. Интересите на индустриалното общество се удовлетворяват по-добре, когато семействата са малки, ограничени до две деца и двама или един възрастни, а не тогава, когато семейството се разглежда в неговото истинско значение - като единство от роднини от всички възрасти, живеещи в близко съседство и преживяващи заедно всички жизнено важни събития. Когато семейството се обединява за защита, също както и за съвместна радост, никаква организация няма да може да разруши живота на нейните членове.

Уважението на Новата Медицина към семейството започва там, където започва семейството. Нашата първа заповед звучи така: „Не поглеждай към кантара по време на бременност“. Вместо това трябва да обръщате внимание на качеството на продуктите, да ядете най-чистите и хранителни продукти, които можете да купите. И да престанете да пиете всички медикаменти, дори „в случай на остра необходимост“, защото практически почти всички лекари вярват, че медикаментите са нужни винаги. Същото се отнася и за рентгена.

Новата Медицина е посветена на живота. А тъй като раждането е главно събитие в живота, а домът е храм на Новата Медицина, раждането на детето в идеалния случай трябва да стане вкъщи, далече от всички опасности на болницата и близо до любовта и подкрепата на семейството. Не трябва да се отделят по-голямата част от роднините от това събитие. Ето как трябва да се извърши тайнството на раждането - като съвместна радост, като семеен празник, с песни и смях. За този, който досега е чел тази книга, и без думи е ясно, че младата майка предимно кърми детето, да кажем, до половин годинка, а после започва да добавя твърда храна, приготвена вкъщи от продукти, които яде цялото семейство, а не във фабриката за производство на детски храни.

Обикновено лекарите препоръчват на родителите да бъдат последователни във възпитанието. Аз съм сигурен, че единственото, в което родителите трябва да са последователни, това е да обичат детето и да се обичат един друг. Във всички други случаи от последователност няма никакъв особен смисъл. На родителите им стигат трудностите и без да се налага да следят всичко, което са направили или казали на своите деца. Семейството е жив организъм и от него не бива да се изисква съгласуваност на мислите и действията като при машина.

Един път аз заявих по радиото, че когато става въпрос за възпитанието на детето, една баба е по-добре от двама педиатри. Скоро след това ми се обади моят завеждащ отделение и обяви, че има намерение да ме замени с две баби. Във всеки аспект от възпитанието на детето трябва да се отнасяте към специалистите с крайна подозрителност. Трябва да се ориентирате към методи, които са доказали своето действие в това конкретно семейство, в тази култура, социална група и религия. Мненията на специалистите са безполезни, докато тяхното действие не се потвърди от по-сериозни доказателства. За съжаление, в наше време е много трудно да се стигне до източниците през разрушените семейства и трябва да се обърнем към бабите, а може би и към прабабите, за да узнаем за традициите във възпитанието. Когато проверени от времето културни традиции са изгубени, защо да не прибегнем до помощта на приятели и съседи, които поддържат здрави традиционните ценности и помнят своите източници?

От самото раждане всички значителни събития в живота на семейството се отбелязват съвместно. Ние отричаме термините „ядро на семейството“ и „разширен състав на семейството“. Отричаме ги, защото самото понятие „семейство“ предполага колкото може по-пълно събиране на кръвните роднини. Всички поколения участват в семейния живот и ничия зависимост не се определя от възрастта. Всеки член на семейството разбира, че ако той стане нужен на семейството, за него то ще бъде на първо място. Ако на някой от членовете на семейството му се наложи да влезе в болница, той може да е сигурен, че с него ще тръгне целият семеен отбор.

Смъртта е още едно неизбежно събитие, което събира заедно цялото семейство. Раждането на дете, рождени дни, сватби и други семейни събития заемат по-високо положение в сравнение с кариерата и други неща. Така и смъртта на член от семейството изисква вашето присъствие. Нито един член от семейството не трябва да умре в самота или в присъствието само на персонала на реанимацията, който ще отбележи факта на неговата смърт. Животът трябва да завършва там, където е започнал - вкъщи.

Избрано от: „Признанията на един лекар-еретик“, Д-р Робърт Менделсон, изд. ХомеоХелп, 2012 г.
Картина: Family Group, 1666-1668, by Rembrandt