Денят на народните будители

Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души ~ Денят на народните будители
Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души ~ Денят на народните будители