ДЕТСТВОТО

♥ Зоните на комфорт ни помагат да подхождаме конструктивно към истинските си емоции
♥ Зоните на комфорт ни помагат да подхождаме конструктивно към истинските си емоции