johann heinrich pestalozzi 1

Йохан Хайнрих Песталоци (1746-1827) e швейцарски педагог, хуманист, филантроп, философ и реформист, създател на първата система за начално образование. Той вярва, че всички деца имат равни права да учат и получават знания, и че любящата семейна среда е основата на тяхното щастие. Песталоци утвърждава, че всяко дете е уникално по природа и неговото достойнство трябва да бъде зачитано. Без любов, нито физическите, нито интелектуалните способности могат да се развиват естествено.

***
johann heinrich pestalozzi 2

В книгата си „Моите възпитателни опити", Песталоци пише до свой приятел:

Вие сте слушали за моите възпитателни опити отдалеч и желаете да узнаете какво са те всъщност. Най-правилният отговор е, че нахвърлям прости, психологически идеи в милионния хаос на не-психологията. Аз намирам, че цялото образование, каквото е в действителност, е един безименен хаос, без основа и с липса на психология.

Възпитанието, каквото е в момента, съдържа излишни средства за отделни цели, а му липсва всякаква основа за цялостния човек. Аз едва познавам тези отделни средства по име, но през живота си търсех основа за човешката природа и си мислех, че щом тя бъде открита, средствата за единичното ще изникнат сами, и опитът сега ми показа, че не съм се лъгал.

Аз се старая да следвам напълно природата и да присъединя възпитателното изкуство към това, което природата вече е извършила или за което тя действа властно и в моя полза. Не може да се измери това, което природата сама върши за развитието на нашите способности. Това, каквото детето знае, каквото чувства, на каквото е способно и каквото желае, надхвърля всички очаквания".

***
johann heinrich pestalozzi 3  johann heinrich pestalozzi 4

Несъмнено, че само една майка е в състояние да заложи правилната чувствителност в основното възпитание на човек. Нейните реални постъпки, към които я подбужда само един гол инстинкт, се явяват, по същество, правилни, естествени средства за нравствено възпитание.

За да промените хората, първо трябва да ги обичате. Влиянието върху тях е пропорционално на любовта към тях.

Нравствеността се заключава в съвършено познание на доброто, в съвършено умение и желание да се твори добро.

Възпитание и само възпитание е целта на училището.

Илюстрации ~ en.wikipedia.org, spinnet.eu, flickr.com