Дейвид Хокинс

Всеки ум прибягва до отрицание, за да защити своята правота ♥ Дейвид ХОКИНС
Всеки ум прибягва до отрицание, за да защити своята правота ♥ Дейвид ХОКИНС