Какво тук значи някакава си счупена саксия? И защо да се хвърля, когато може такава добра работа да свърши. Навярно така са си казали хората, чиито души да посветени на цветята, красотата и градината. Всяко счупено парче е ценно и намира своето ново място в тези приказни творения. А когато въображението и любовта към природата си подадат ръце, резултатът е впечатляващ. Няма грешен начин да създадете приказна градина, сами проверете какво можете.

1 2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

Източник: www.earthporm.com